Najnowsze numery POBOCZY
   NR 1 (6-7)
   STYCZEŃ 2002
   ISSN 1505-1676


Redaktor naczelny: Paweł Szydeł
Zespół redakcyjny:
Romuald Rosiński
Jerzy Cybulski
Piotr Waszak
Tomasz Bykowski
Wydawca:
Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne
Prezes: Adam Ostrowski


Copyright © Autorzy i Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku 1998-2005

Numery archiwalne