Najnowsze numery POBOCZY   NR 2
   CZERWIEC 1998
   ISSN 1505-1676

Pobocza nr 2


Redaktor naczelny: Paweł Szydeł
Zespół redakcyjny:
Magdalena Kriese
Bogdan Nowak
Piotr Waszak
Sławomir J. Sobecki
Wydawca:
Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne
Prezes:Adam Ostrowski


Copyright © Autorzy i Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku 1998-2005

Numery archiwalne