Najnowsze numery POBOCZY   NR 3
   PAŹDZIERNIK 1998
   ISSN 1505-1676

Pobocza nr 3


Redaktor naczelny: Paweł Szydeł

Zespół redakcyjny:
Bogdan Nowak
Leszek Polan
Piotr Waszak

Wydawca:
Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne
Prezes:Adam Ostrowski


Copyright © Autorzy i Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku 1998-2005

Numery archiwalne