Najnowsze numery POBOCZY   NR 4-5
   SIERPIEŃ 1999
   ISSN 1505-1676

Pobocza nr 4-5


Redaktor naczelny: Paweł Szydeł
Zespół redakcyjny:
Bogdan Nowak
Leszek Polan
Piotr Waszak

Wydawca:
Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne
Prezes:Adam Ostrowski


Copyright © Autorzy i Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku 1998-2005

Numery archiwalne