Wykaz numerów   NR 3 (9)
   LIPIEC 2002
   ISSN 1505-1676
literatura polska
Wiesław Trzeciakowski
wiersze
Paweł Szydeł
wiersze

literatura niemiecka
Wieland Schmied
wiersze
Günter Kunert
wiersze

literatura czeska
Jiři Staněk
wiersze

literatura słowacka
Marián Milčák
wiersze
Marián Hatala
wiersze

malarstwo rysunek
Piotr Waszak

Piotr Waszak - Olej I

teoria literatury
Paweł Szydeł
Prawda i fikcja...

szkic
Wiesław Trzeciakowski
Humani¶ci - ostatni Indianie Europy?

historia sztuki
Wieland Schmied
Modernizm
na złotym tle

archiwalne numery
Poboczy

inne strony


od 10.01.02

Nasze miejsce w rankingu!

Redaktor naczelny: Paweł Szydeł - @ - | - WWW -
Zespół redakcyjny: Libor Martinek, Romuald Rosiński, Piotr Waszak, Tomasz Bykowski
Wydawca: Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne - @ - | - WWW - Prezes: Adam Ostrowski

Copyright © Autorzy i Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku 1998-2005