Wykaz numerów   NR 3 (17)
   LIPIEC 2004
   ISSN 1505-1676

 
literatura polska
 
literatura białoruska
 
literatura czeska
 
literatura słowacka
 
literatura niemiecka
 
literatura rosyjska
 
wydarzenia
 
recenzje i noty
 
konkursy literackie
 
poczta poetycka
 
numery archiwalne
 
inne strony
 
Wizyta:
 

  Pismo ukazuje się dzięki wsparciu fundacji
"Otwarty Kod Kultury"
Wydanie ukazuje się dzięki wsparciu Fundacji Otwarty Kod Kultury

Panorama Kultur

zareklamuj
lista mailowa

literatura polska  Zofia Zarębianka - wiersze | Marek Czuku - wiersze | Grzegorz Kociuba - "Rozumiane" |
literatura białoruska  Anatol Brusiewicz - "Halucynacje" | Wasyl Bykau - "Mały czerwony kwiatek"  |
literatura rosyjska  Jurij Mamlejew - "Życie jest snem" |  Jurij Mamlejew - "Przywidzenia" |  Jewgienij Griszkowiec - "Monologi o sobie" | 
literatura czeska  Jiří Staněk - wiersze | Emil Bok - wiersze | literatura słowacka  Ivan `trpka - wiersze | Miroslav Brück - wiersze |
literatura niemiecka  Rainer Maria Rilke - Z "Księgi obrazów" | wydarzenia  I Międzynarodowe Spotkania Poetyckie -POBOCZA 2004-  |
konkursy literackie | recenzje i noty | poczta poetycka | numery archiwalne | inne strony
Redaktor naczelny: Paweł Szydeł - @ - | - WWW -  Zespół redakcyjny: Libor Martinek, Romuald Rosiński, Piotr Waszak,
Stale współpracują: Andrzej Lam, Franciszek Nastulczyk, Andriej Moskwin, Grzegorz Szymczak,
Wydawca: Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne- @ - | - WWW - Prezes: Adam Ostrowski
Adres: Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne - Pobocza, 89-410 Więcbork, Pocztowa 16

Copyright © Autorzy i Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku 1998-2005
Strona znajduje się na serwerze free.*.pl                   Zagłosuj na nas