Wykaz numerów   NR 2 (20)
   MAJ 2005
   ISSN 1505-1676
wersja czeskawersja polska Czasopismo poświęcone kulturze Europy Środkowej i Wschodniej

literatura polska
 
literatura czeska
 
literatura słowacka
 
literatura niemiecka
 
literatura rosyjska
 
esej
 
szkic
 
recenzje i noty
 
konkursy literackie
 
poczta poetycka
 
numery archiwalne
 
inne strony
 
POBOCZA:
 
fot. Paweł Szydeł

Ukazuje się dzięki wsparciu Fundacji Otwarty Kod Kultury

Wydawca: Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne
powiadom znajomych
lista mailowa

literatura polska:  Ryszard Krynicki - wiersze | Franciszek Nastulczyk - wiersze | Łukasz Mańczyk - wiersze |
literatura czeska:  Miroslav Holub - z tomu "Aczkolwiek" | Viola Fischerová - wiersze | Miroslav Černý - wiersze |
literatura rosyjska: Andrzej Kurejczyk - "Klan Ślepców" - dramat (Akt I) |  Anatol Szurpin - "Tra-ta-ta"(Akt II) | 
literatura słowacka:  Ivan Štrpka - wiersze | Valerij Kupka - wiersze | literatura niemiecka:  Rainer Maria Rilke - Księga o życiu mnicha | Fryderyk Schiller - "Pieśń o dzwonie" | Paulina Schulz - "Literatura - mój dom" | esej: Jan Strządałą - "Natura i Poezja" |
szkice: Andrzej Lam- Języka losom niech użycza... (O dzwonie Schillera) | Piotr Roguski- Dziewiętnastowieczne przekłady Pieśni o dzwonie" | recenzje i noty | konkursy literackie | poczta poetycka | numery archiwalne | inne strony |
Redaktor naczelny: Paweł Szydeł - @ - |   Zespół redakcyjny: Libor Martinek, Lenka Daňhelová, Romuald Rosiński, Piotr Waszak,
Redakcja techniczna: Adam Ostrowski, Stale współpracują: Andrzej Lam, Franciszek Nastulczyk, Andriej Moskwin, Grzegorz Szymczak, MatthiasKneip, Karolina Niewiadomska, Paulina Schulz, Marcin Klag, Wydawca: Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne- @ - | - WWW - Prezes: Adam Ostrowski Adres: Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne - Pobocza, 89-410 Więcbork, Pocztowa 16

Copyright © Autorzy i Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku 1998-2005