* POBOCZA * KRAJNICE * RUBOVI * OBROBJA * POBOCZA * KRAJNICE * RUBOVI * OBROBJA * POBOCZA * KRAJNICE * RUBOVI *
POBOCZA Kwartalnik Literacko - Artystyczny         Č. 3-4 (37-38)
         PROSINEC 2009
         ISSN 1505-1676
slovinská literatura, slovinská poezie

o autorovi
o překladatelu
zpět

Ivo Frbežar

Do věčného bdění

Uklidnit uklidit se
utonout
do věčnosti
odprýsknout

shloučit sloučit se
stlouci se máselně
do mlžnosti se rozlít

roztroubit roztrousit se
rozpopelit se
do vřavosti světa
mizet

vytavit vyplavit se
vykapat se
do večerních modliteb
do věčného bdění

 

Miluj mě

Démonická dcero
vypij mě svými chamtivými rty
miluj mě ve své zlobné vášni
bij mě svým bičem

démonická dcero
zhoupni se do dalekých kouzelných snů
zalez do uší
ponoř se do očí

démonická dcero
odveď mě do světla a do tmy
v lesk a bídu
hřích a víru

démonická dcero
vládni mé duši
způsobuj bolest
miluj mě ať zapomenu že jsem živ

 

Když zůstane v blátě

Když pluje loď
když hustou tmou
kolem zlatých gondol
v zelené záři

když dlouhé stíny
když za svitu svic
něžné písně
vzduchem přikloužou

když do severní hvězdy
měkké nebe
když země uhoupá
zavine

avšak když zůstane v blátě
když šedivina
hrouda tmy
i slova zalije

 

Bílé tkaní

Měkkým tkaním
jak z jíní vynímaným
bílý ubrus
obroubený

měkkým tkaním
bílý dech
po bílém útku
utíkaným

do sametových snů
bílý závoj
do knihy vzpomínek
zavinutý

vyšitý
zamrzlý
bílým ubrusem
zasněžený

 

Běl

Lehounce nalétává
lehounce se spouští
bílý nános
do tichého ticha

nalétává pokryje
kraj nese
v slavnostnost ztichlou
hlasy lisuje

jen se syp prázdnoto
nejsoucí běli
podél černých křížů
a zelenohnědých polí

až všechno bude zasuto
bude tak jako kdyby
tam nikdy nic
černého něčnělo

 

Zrána odešli

Zrána odešli
do hlíny
sít
odešli

po ránu
hranu
odešli
zvonit

zrána
odnesli
do hlíny
hlínu

rána
rána
rána
rána

 

Ke křižovatce

Od města k městu
od samoty
k samotě
nazí

klapot kopyt
dětský výskot
pláč dětí
a za slzou smích

a stále znova
od začátku
až ke křižovatce
a ke strachu

od tužeb
od snů
až do konce bez hlavy
zakrvácení

 

Vzdávám se

Zastavím se když mě zasype
vpíjím vteřiny
vášnivé vůně vonící vláhy
potím v sobě pole poorané

vzdávám se
síle vášním
východnímu větru vteřiny zapomenutí
kvílím jak ve mně kvete

slinu slunci vracím
bohatství barev lovím
božský džbán piju
potím svou plnou číši

objetí země
žíznivým prsům
se vzhůru přepouštím
kvílím jak ve mně klíčí

 

Ivo Frbežar
ze slovinštiny přeložil Lubor Kasal

zpět

slovinská literatura, slovinská poezie