* POBOCZA * KRAJNICE * RUBOVI * OBROBJA * POBOCZA * KRAJNICE * RUBOVI * OBROBJA * POBOCZA * KRAJNICE * RUBOVI *
POBOCZA Kwartalnik Literacko - Artystyczny         NR 3-4 (37-38)
         GRUDZIEŃ 2009
         ISSN 1505-1676
wydarzenia
wstecz

WOJCIECH KASS
LAUREATEM NAGRODY OTOCZAKA

Statuetka Nagrody Otoczaka Wojciech Kass, Lureat Nagrody Otoczaka czyta wiersze z tomu “Wiry i sny”, wydanego w Bibliotece Toposu

 

Laudacja na cześć Laureata, wygłoszona przez Jerzego Suchanka,
podczas Koncertu Galowego V Festiwalu Poezji, Sopot 2009

   Opisywano poezję Wojciecha Kassa wielokrotnie i dokładniej niż ja potrafię to uczynić. W jednym z dwóch ubiegłorocznych, jesiennych listów do poety napisałem: „Czytam Twoje wiersze i nieruchomieję, aż drętwieje mi noga, ramię...” Po lekturze „Wirów i snów” sięgnąłem po poprzednie książki Kassa i podobnie mnie „unieruchamiały”. Moje Widzimisię uzbroiło się w nożyczki i ostrzegło mnie, że wytnie mi wszystko, co napiszę o tej poezji, zasłaniając się jakąś zawiłą terminologią krytycznoliteracką. Bo ta poezja zawiera się między zdaniem wypowiedzianym do syna w wierszu „Modlitwa o łagodność rosiczki”: (...) jedyną / własnością godną uwagi jest twoja i moja dusza. (...), a puentą wiersza „Prószące światło kamienia”: (...) Słowa są tym kamieniem. Gdy stają się poezją / kamień zaczyna świecić, a ty uwalniając z niego radość / przemieniasz się w poetę. Poezja Kassa pielęgnuje te resztki urody świata, których jeszcze nie pochłonął śmietnik współczesnej tandety estetycznej i moralnej. Pielęgnuje szukanie naturalnej mądrości, której jedynym źródłem jest egzystencja przeżywana bezpośrednio, własnymi zmysłami i myślami, bez pośrednictwa gotowych i zwulgaryzowanych szablonów, w jakich tak łatwo i wygodnie można żyć (a nawet być przekonanym, że się tworzy!) we współczesnym profanum. Kass przywraca życiu świętość, pokazuje nam sacrum rozpięte między rzeczami małymi, a nieboskłonem, jak w wierszu „Szmery” z tomu „Przepływ cieni”: Słyszysz: / to upadła obrzynka / z temperowanego ołówka /i łepek zapałki. / Albo Ikar. Potrafiąc wykorzystać ład języka - powiedziałbym nawet: łaciński ład, gdyby nie szczęk nożyczek Widzimisię - nie musi tego języka rozmontowywać, by być oryginalnym w dawaniu odpowiedniego słowa rzeczom i myślom.

Sopot, 5 grudnia 2009 roku
Władysław Zawistowski, Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, odczytuje list gratulacyjny dla Laureata Nagrody Otoczaka od Jana Kozłowskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego

 

Przypis
   Przyznawać własną, prywatną nagrodę? A dlaczegóż by nie? Wszystkie nagrody u swego źródła mają osobiste gusta i preferencje, tyle że ukryte za bezpieczną maską różnych jury, komisji, fundacji i instytutów. Gdy zacząłem z Węgierskiej Górki zwozić do domu otoczaki, które wcześniej Soła, rzeka mojego dzieciństwa, naniosła do moich wierszy, niespodziewanie znalazłem akuratny symbol i nazwę nagrody.
   I wspólnie z Widzimisię ułożyłem regulamin Nagrody Otoczaka, który jednak nie jest żadnym dokumentem w rozumieniu prawnym, lecz utworem literackim. Zainteresowani mogą się z nim zapoznać w mojej książce pt. „Widzimisię”
Gdańsk 2008
Przypis Drugi
   Za każdym razem Nagroda Otoczaka jest wręczana w innym mieście, przy okazji ważnego wydarzenia literackiego. Po poetyckorodnym Mikołowie, gdzie Otoczaka za 2006 r. odebrał Wojciech Brzoska, w samym Złotym Środku Poezji - w Kutnie - za rok 2007 Otoczaka otrzymał Piotr Cielesz. Dziękując za możliwość wręczenia Otoczaka za 2008 rok Wojciechowi Kassowi w splendorze V Festiwalu Poezji - Sopot 2009 organizatorom i sponsorom Festiwalu, szczególnie serdeczne podziękowania kieruję do Krzysztofa Kuczkowskiego, redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Topos”, za jego staranie o konieczne zaopatrzenie organizacyjno-materialne. Osobne podziękowania kieruję do Agnieszki Sitko, plastyczki, za pomysł skojarzenia piaskowca ze szkłem, a także do Marcina Marczaka i jego firmy Polish Laser Glass oraz do Jacka Bilińskiego - za troskliwe wykonanie statuetki Nagrody. Zaś rzece Sole dziękuję za dar otoczaka.

Jerzy Suchanek

Wojciech Kass prezentuje statuetkę

 


Wstecz

wydarzenia
Reklama:
Lideria


Wojciech Kass - Gwiazda Głóg
Wojciech Kass - Gwiazda Głóg


Jerzy Suchanek - Widzimisię
Jerzy Suchanek - Widzimisię


Jerzy Suchanek - Bębny
Jerzy Suchanek - Bębny