* POBOCZA * KRAJNICE * RUBOVI * OBROBJA * POBOCZA * KRAJNICE * RUBOVI * OBROBJA * POBOCZA * KRAJNICE * RUBOVI *
POBOCZA Kwartalnik Literacko - Artystyczny         Č. 3-4 (37-38)
         December 2009
         ISSN 1505-1676
slovenská literatura, slovenská poézia

o autorce
späť

Veronika Šramatyová

dedinské motívy

I

do hriadok medzi stromami
včleňuje sa rastúci poriadok
dych v spojení so zemou
nohy rovnomerne mlčia
telo vztýčené voľne dostupné
nahé pri koreni nahé od koreňa
takmer hýbe svet(l)om
čo viac by som chcela

 

citolovcie I

vrastení viditeľnými stranami
do mäkkých zrelých vzťahov
sťahujeme veci a znaky
na svoj odraz:
počuté a videné zaznamenávame
pod kožu – istotu zabudnutej príčiny:
ďalej od určenia miznúcich stôp
bližšie k určeniu vznikajúcich stôp:
tvar narastá priblížením
telá zrazené na prekrížených cestách:
v zatmelených miestach
zaznievajúca nemožnosť vykročenia
z vlastných rodín:
ako precitlivená reakcia
na ponúkajúce sa bytostné
oddôvodnenie sa

 

citolovcie II

počas zmien
vynútených nemennou údržbou tiel
sa mocou jediného ťahu prstom
(od)vraciame z cesty
navigujeme k cudzím stopám
ešte horúcim ako nedotknutá vráska:
ospravedlniteľní iba možnosťou
jediným presne smerovaným
dychom darovať všetko: od začiatku

 

citolovcie III

prenos významu spojením:
schúlení v jednoliatej tme
jednoizbovej teploty
rovnakou intenzitou
tvoríme celok:
trením určujeme prekrvený priestor
a predmety bez navŕšeného prachu:
vzájomne si vymieňame
hĺbky ostrosti
vo výstavbe spoločných viet
v predstavách o nadzvukovej rýchlosti
čítania si z dlaní: na diaľku:
čím bližšie
tým je miesto spoločnejšie:
plocha jednotnejšia:
súhlas trojrozmernejší:

 

za mestom

vzdialení od ešte nevrastených
zvykov iba vyvedení z miest
obkresľujeme sa krokmi
po rovine ktorá klame
svojou jednoduchosťou
po jej boku
kráčame okolo objektov
bez ochrany
schádzame z cesty

 

deň bez korekcií I

pomaly sa obraciame
na roky, zvyšky nás sa
samostatne dopĺňajú
usvedčujúce záznamy
s odtlačkami na koži
ako počas spánku
ako v tichom striedaní
žánrov, demonštrujú
náhodné
výmeny miesta
a občasné vystúpenia
z premlčanej chôdze

 

untitled I

doslovný preklad skutočného
prameňa sa stratil na mieste
kde pred tým stál ako jediný
záchytný bod pre bezbrehých – maják
aj so svojou (tajnou) hierarchiou
panoramatických vzťahov
tu, v tomto bode, na mieste
stretu nalomených priesečníc
už nie je možné (opäť) aktivovať

 

untitled IV

základné nastavenie vzťahu
automaticky (ne)odstraňuje
(ne)použitý materiál
je to fáza, kedy slová prichádzajú
z blízka a strach z (ne)vyslovenej
alebo (ne)napísanej lásky
už neexistuje
od tejto chvíle je to skutočné
ako každodennosť slnečnej sústavy
ktorá prirodzene manipuluje prírodou

 

Veronika Šramatyová

späť

slovenská literatura, slovenská poézia